نویسنده

نظرسنجی ها نشان می دهد که کانادا می تواند موجبات بهبود مسائل اقتصادی مهاجران را فراهم آورد.

🔴 از مهاجران در مورد وضعیت اقتصادی خود در طول دوره شیوع کرونا پرسش شده است.
⭕ بر اساس نظر سنجی جدید، بسیاری از مهاجران در طول دوره شیوع شغل خود را از دست داده و قادر به تأمین مسائل مالی خود نبوده اند.
🛑 اکثر مهاجران تحت تأثیر شیوع قرار گرفته بودند که البته این تأثیر در مقیاس جهانی نیز صدق می کند. طبق آمار کانادا بیشترین تأثیر برای مهاجران در خدمات ضروری و صنایع بیش از حد نمایان شده است.

✅ خدمات جهانی آموزش (WES ) ارائه دهنده ارزیابی اعتبار آموزشی؛ نظر سنجی را برای بررسی وضعیت اقتصادی مهاجران در کانادا انجام داده است.
☑️ بر اساس این نظرسنجی ها بسیاری از تازه واردین و مهاجران بر اساس شیوع بیماری کرونا حدود 14 درصد شغل خود را از دست داده و یا حدود 13 درصد با ساعات کم و یا حقوق کمتر کار کرده اند. حدود 17 درصد نیز به صورت موقت منبع اصلی درآمد خود را از دست داده و 6 درصد هم شغل خود را برای همیشه از دست داده اند. بر مبنای این یافته ها، از هر 5 نفر یک نفر در تهیه مسکن با مشکلاتی مواجه بوده، ولی در دسته بندی دانشجویان خارجی این تعداد به 3 تقلیل پیدا می کند.

🟩 از این جهت خدمات اسکان و اشتغال به خصوص برای مهاجران که شامل نیروهای انسانی و دانشجویان بین المللی هستند بسیار چشمگیر و مهم هستند. این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که تمام طبقات مهاجران باید اطلاعاتی در خصوص حمایت ها و خدماتی که شامل حال آنها می شوند و روش های دسترسی به آنها، آگاهی پیدا کنند.
🟦 در آخر، این گزارش خواستار مداخلات سیاسی با هدف پرداختن به موضوعات سیستمی است که باعث شده مهاجران به طور نامتناسبی تحت تأثیر شیوع قرار بگیرند.

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید،

با پر کردن فرم ارزیابی و تماس با همکاران ما

با دید بازتر و اطلاعات کامل و مطمئن پروسه مهاجرتی خود را استارت بزنید.