نویسنده
تغییرات جدیدی در بخش تمکن مالی متقاضیان برنامه اکسپرس انتری در سال 2020 بوجود آمد.
دولت فدرال برای مهاجرت به کانادا میزان بودجه مورد نیاز برخی از متقاضیان برنامه نیروی کار ماهر را افزایش داده است. مهاجران آینده باید اثبات کنند که برای دریافت صلاحیت بدون ارائه پیشنهاد شغلی در برنامه نیروی کار ماهر فدرال سیستم اکسپرس انتری (FSWP) یا برنامه مهارت های تجاری فدرال (FSTP)، مقدار مشخصی پس انداز دارند.

🔴 توجه فرمایید که: بودجه تمکن مالی برای کسانی که تحت کلاس تجربه کانادایی (CEC) و کسانی که دارای پیشنهاد شغلی معتبر هستند، اجباری نیست.

میزان بودجه مورد نیاز بستگی به تعداد اعضای خانواده موجود در برنامه دارد. طبق دستورات وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)، می توان افراد زیر را در فرم درخواست برای اقامت دائم کانادا گنجاند:
• متقاضی اصلی
• همسر
• فرزندان وابسته
• فرزندان وابسته همسر

🔺 اسامی همسران و فرزندان وابسته باید حتی اگر قبلاً مقیم دائم یا از شهروندان کانادا باشند، یا حتی اگر با متقاضی به کانادا نمی آیند، باید در این فرم درخواست درج شوند.
مبالغ زیر برای سال 2020 به روز شده است:
🔺 کانادا شرایط منابع مالی مورد نیاز جهت مهاجرت و اسکان در کانادا را هر سال به روز رسانی می کند. گرچه این تغییرات ممکن است اندک باشد، اما ممکن است بر صلاحیت متقاضیان تأثیر بگذارد و برخی را فاقد شرایط مهاجرت کند.