نویسنده

جدول امتیاز بندی اکسپرس انتری

سابقه کار :

هر متقاضی با توجه به سابقه کاری که دارد امتیازی در سیستم اکسپرس انتری کسب می کند. امتیازات بر اساس کار تمام وقت محاسبه می شود ولی اگر چنانچه سابقه کار متقاضی پاره وقت باشد ، معادل تمام وقت آن توسط آفیسر محاسبه شده و امتیاز آن مدت زمان را دریافت می کند.

 

مقدار سابقه کار امتیاز
۱ سال ۹
۲ تا ۳ سال ۱۱
۴ تا ۵ سال ۱۳
۶ سال به بالا ۱۵

 

 

سطح زبان :

به منظور ارزیابی سطح زبان، لازم است تا متقاضیان اصلی، در یکی از آزمونهای مورد پذیرش کشور کانادا شرکت کرده و سطح زبان خود را به عنوان یکی از الزامات مهاجرت، ارائه کند. آزمونهای زبان مورد پذیرش کانادا عبارتند از:

 

IELTS: International English Language Testing System

CELPIP: Can adian English Language Proficiency Index Program

TEF: Test d’évaluation de français

 

آزمون آیلتس : (IELTS)

زبان اول:

Level Speaking Listening Reading Writing point
۷ ۶٫۰ ۶٫۰ – ۷٫۰ ۶٫۰ ۶٫۰ ۴
۸ ۶٫۵ ۷٫۵ ۶٫۵ ۶٫۵ ۵
۹ ۷٫۰ ۸٫۰ ۷٫۰ ۷٫۰ ۶
۱۰  and above ۷٫۵ – ۹٫۰ ۸٫۵ – ۹٫۰ ۸٫۰ – ۹٫۰ ۷٫۵ – ۹٫۰ ۶

 

زبان دوم :

Level Speaking Listening Reading Writing point
۵ and above ۵٫۰ – ۹٫۰ ۵٫۰ – ۹٫۰ ۴٫۰ – ۹٫۰ ۵٫۰ – ۹٫۰ ۴

 

 

آزمون CELPIP :

زبان اول :

 

Level Speaking Listening Reading Writing point
۷

CELPIP – G

۷ ۷ ۷ ۷ ۴
۸

CELPIP – G

۸ ۸ ۸ ۸ ۵
۹

CELPIP – G

۹ ۹ ۹ ۹ ۶
۱۰ and above

CELPIP – G

۱۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۶

 

 

زبان دوم:

 

Level Speaking Listening Reading Writing point
۷

CELPIP – G

۵ – ۱۲ ۵ – ۱۲ ۵ – ۱۲ ۵ – ۱۲ ۴

 

 

آزمون TEF :

 

زبان اول

Level Speaking Listening Reading Writing point
۷  ۳۱۰- ۳۴۸ ۲۴۹ -۲۷۹ ۲۰۷ -۲۳۲   ۳۱۰- ۳۴۸ ۴
۸ ۳۴۹ – ۳۷۰  ۲۸۰-۲۹۷ ۲۳۳- ۲۴۷ ۳۴۹- ۳۷۰ ۵
۹ and above ۳۷۱ + ۲۹۸ ۲۴۸ + ۳۷۰+ ۶

 

 

زبان دوم

Level Speaking Listening Reading Writing point
and above 5 ۲۲۶- ۳۷۱+ ۱۸۱-۲۹۸+ ۱۵۱-۲۴۸+ ۲۲۶-۳۷۱+ ۴

 

 

سطح تحصیلات :

به منظور ارزیابی سطح تحصیلات، لازم است تا یکی از دو شرط زیر را داشته باشید:

  • تحصیلات غیرکانادایی شما، توسط سازمانهای کانادایی ارزیابی شوند.
  • امتیاز مدرک تحصیلی شما، مطابق با جدول زیر محاسبه میگردد

 

  تحصیلات کانادایی داشته باشید.

 

سطح تحصیلات امتیاز
University degree at the Doctoral (PhD) level or equa ۲۵

 

University degree at the Master’s level or equal OR University level entry-to-practice professional degree (or equal) ۲۳
Two or more Canadian post-secondary degrees or diplomas or equal (at least one must be for a program of at least three years ۲۲
Canadian post-secondary degree or diploma for a program of three years or longer, or equa ۲۱
Canadian post-secondary degree or diploma for a two-year program, or equa ۱۹
Canadian post-secondary degree or diploma for a one-year program, or equal ۱۵
Canadian high school diploma, or equal ۵

 

 

 

سن:

 

سن امتیاز
۱۸زیر ۰
۳۵ تا ۱۸ ۱۲
۳۶ ۱۱
۳۷ ۱۰
۳۸ ۹
۳۹ ۸
۴۰ ۷
۴۱ ۶
۴۲ ۵
۴۳ ۴
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۱
۴۷ و بیشتر ۰

 

 

جاب آفر :

پیشنهاد

کار از یک کار فرمایی کانادایی ۱۰ امتیاز دارد.