دراو 106 الی 110 اکسپرس انتری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

دراو شماره ۱۰۶ در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

دراو انجام شده در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ (1397/09/21) به صورت زیر بوده است:

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۴۵
شماره دراو: ۱۰۶
تعداد دعوت نامه صادر شده: ۳۹۰۰

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

دراو شماره ۱۰۷ در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸

دراو انجام شده در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (1397/09/28)  به صورت زیر بوده است:

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۳۹
شماره دراو: ۱۰۷
تعداد دعوت نامه صادر شده: ۳۹۰۰

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

دراو شماره ۱۰۸ در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹

دراو انجام شده در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ (20/10/1397) به صورت زیر بوده است :

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۴۷
شماره دراو: ۱۰۸
تعداد دعوت نامه صادر شده: ۳۹۰۰

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

دراو شماره ۱۰۹ در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹

دراو انجام شده در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ (1397/11/03) به صورت زیر بوده است:

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۴۳
شماره دراو: ۱۰۹
تعداد دعوت نامه صادر شده: ۳۹۰۰

[divider height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

 

دراو شماره 110 در 30 ژانویه ۲۰۱۹

دراو انجام شده در تاریخ 30 ژانویه ۲۰۱۹ (1397/11/10) به صورت زیر بوده است:

مینیمم امتیاز دعوت شده: 438
شماره دراو: 110
تعداد دعوت نامه صادر شده: 3,350

0

نویسنده این مطلب: Main Admin

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا