نویسنده
1200px-Telegram_logo.svg

کانال تلگرام "کانادا از ایران"

 
form-icon

فرم ارزیابی "کانادا از ایران"

 
instagram-512

کانال اینستاگرام "کانادا از ایران"

 

محبوب ترین مطالب از دیدگاه شما

آوریل 15, 2021

بورسیه تحصیلی ۱۰۰ هزار دلاری برای بانوان

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
آوریل 10, 2021

صدور ۲۷۹ دعوتنامه دراو اخیر ساسکاچوان

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
آوریل 10, 2021

شرایط ورود به کانادا در زمان موج سوم

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
آوریل 6, 2021

صدور ۲۰۸ دعوتنامه دراو جدید کبک

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
آوریل 5, 2021

تحصیل در رشته دامپزشکی در کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
آوریل 4, 2021

کاهش امتیاز اکسپرس انتری به ۴۳۲

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 31, 2021

کاهش نرخ رشد جمعیت کانادا در سال ۲۰۲۰

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 30, 2021

دعوت ۳۳۵ داوطلب در برنامه مانیتوبا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 29, 2021

پذیرش ساسکاچوان با ۴۱۸ دعوتنامه

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 26, 2021

۹۵ دعوتنامه در دراو تکنولوژی بریتیش کلمبیا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
مارس 25, 2021

انتخاب محل زندگی در کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 22, 2021

دعوت کانادا از ۱۸۳ کاندیدای استانی

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 22, 2021

آشنایی با رشته مدیریت انرژی

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 20, 2021

لیست برخی کلاس های حضوری در سپتامبر

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 19, 2021

استقبال نیوبرانزویک از مهاجران در کرونا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 19, 2021

آشنایی با بیمه در کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 11, 2021

سه برنامه جدید مهاجرتی استان کبک

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 10, 2021

۴۴۴ دعوتنامه بریتیش کلمبیا دراو جدید

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 8, 2021

دعوت انتاریو برای ده شغل مورد نظر

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 6, 2021

خدماتی برای تازه واردین

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 4, 2021

اپلیکیشن های پر کاربرد برای تازه واردین

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
مارس 1, 2021

الزامات تست کووید ۱۹

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
فوریه 28, 2021

صدور ۸۷ دعوتنامه دراو فناوری بریتیش کلمبیا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
فوریه 27, 2021

لیست مشاغل کبک به شرط LMIA

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
فوریه 22, 2021

دعوت آلبرتا با حداقل امتیاز ۳۰۱

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
فوریه 21, 2021

صدور ۴۹۴ دعوتنامه بریتیش کلمبیا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
فوریه 20, 2021

نیاز نیوفاندلند و لابرادور به مهاجران بیشتر

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
فوریه 19, 2021

نوشتن رایتینگ سمپل (Writing Sample)

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
فوریه 15, 2021

تاریخی ترین دراو اکسپرس انتری در ۱۳ فوریه

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
فوریه 15, 2021

حقوق و مسئولیت‌های متقابل مهاجران احتمالی به کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
فوریه 13, 2021

صدور ۲۷۳۳۲ دعوتنامه اکسپرس انتری

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
فوریه 13, 2021

ارائه نادرست مدارک،اشتباهی بزرگ

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
فوریه 12, 2021

متعادل‌سازی چالش‌ها – پیوستگی و تداوم

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
فوریه 11, 2021

پذیرش ساسکاچوان با ۵۴۱ دعوتنامه

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
فوریه 11, 2021

صدور ۶۵۴ دعوتنامه اکسپرس انتری

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
فوریه 10, 2021

صدور ۷۴ دعوتنامه استانی بریتیش کلمبیا

تیم کانادا از ایران اخبار مهاجرت کانادا را در کانالهای مختلف اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام به اشتراک می گذارد.