نویسنده
1200px-Telegram_logo.svg

کانال تلگرام "کانادا از ایران"

 
form-icon

فرم ارزیابی "کانادا از ایران"

 
instagram-512

کانال اینستاگرام "کانادا از ایران"

 

محبوب ترین مطالب از دیدگاه شما

ژانویه 25, 2021

وارد شدن به استخر با CRS پایین

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 24, 2021

دوره های CO-OP که رزومه شما را تکان میدهد!

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 22, 2021

بهبود مسائل اقتصادی مهاجران در کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 22, 2021

جدیدترین پذیرش ساسکاچوان با ۵۰۲ دعوتنامه در ۲۱ ژانویه

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 21, 2021

انجام آزمایش کووید در فرودگاه پیرسون

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 21, 2021

صدور ۴۶۲۶ دعوتنامه اکسپرس انتری

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
ژانویه 20, 2021

صدور ۳۷۴ دعوتنامه اکسپرس انتری

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
ژانویه 20, 2021

صدور ۱۹۵ دعوتنامه در برنامه های استانی بریتیش کلمبیا

  برای اطلاع بیشتر از اخبار مهاجرتی کانادا اینجا کلیک کنید اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید […]
ژانویه 18, 2021

فرصت دیگر برای دانشجویان خارجی

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 16, 2021

تکمیل مراحل صدور دعوتنامه برنامه PGP سال ۲۰۲۰

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 15, 2021

بهبود اقتصاد با افزایش مهاجران نوا اسکوشیا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم […]
ژانویه 14, 2021

آشنایی با رشته معماری در کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 14, 2021

صدور ۲۷۲ دعوتنامه برنامه استانی منیتوبا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 13, 2021

صدور ۸۰ دعوتنامه در برنامه استانی بریتیش کلمبیا

تیم کانادا از ایران اخبار مهاجرت کانادا را در کانالهای مختلف اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام به اشتراک می گذارد.
ژانویه 13, 2021

جدیدترین دراو برگزار شده اکسپرس انتری آنتاریو

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 12, 2021

رشته علوم جغرافیا در کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 11, 2021

داستان پنج روش مهاجرتی به کانادا در سال ۲۰۲۰

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 8, 2021

نیاز کانادا به افراد با استعداد فنی

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 8, 2021

صدور ۴۷۵۰ دعوتنامه اکسپرس انتری

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
ژانویه 8, 2021

جدیدترین پذیرش ساسکاچوان با ۳۸۵ دعوتنامه در ۷ ژانویه

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 7, 2021

صدور ۲۵۰ دعوتنامه اکسپرس انتری

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
ژانویه 7, 2021

تغییرات هزینه مهاجرت به کبک در سال ۲۰۲۱

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
ژانویه 7, 2021

حداقل دستمزد کانادا در سال ۲۰۲۱ براساس استان

برای اطلاع بیشتر از اخبار مهاجرتی کانادا اینجا کلیک کنید اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از […]
ژانویه 6, 2021

آغاز ورود مهاجران و دانشجویان پس از کرونا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
ژانویه 6, 2021

صدور ۱۶۸ دعوتنامه در برنامه های استانی بریتیش کلمبیا

  برای اطلاع بیشتر از اخبار مهاجرتی کانادا اینجا کلیک کنید اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید […]
ژانویه 5, 2021

۲۰۲۰: یک سال رکوردشکنی برای اکسپرس اینتری

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و تماس […]
ژانویه 5, 2021

جزئیات و مراحل برنامه مهاجرتی مهارت های الویت دار (NLPNP)

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
ژانویه 4, 2021

۲۰۲۰ برای PNP های کانادا سال بزرگی بود

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و تماس […]
ژانویه 3, 2021

کبک : تعلیق برنامه های CAQ

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
ژانویه 3, 2021

ضرورت مهاجران موقت برای بخش کشاوری کانادا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
دسامبر 31, 2020

صدور ۱۸۸ دعوتنامه برنامه استانی منیتوبا

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
دسامبر 30, 2020

صدور ۵۸ دعوتنامه در برنامه استانی بریتیش کلمبیا

تیم کانادا از ایران اخبار مهاجرت کانادا را در کانالهای مختلف اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام به اشتراک می گذارد.
دسامبر 30, 2020

بروز شدن شرایط حقوق در “کبک”

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
دسامبر 28, 2020

حمایت از” شریک ” زندگی برای مهاجرت

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت به کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن فرم ارزیابی و […]
دسامبر 25, 2020

پذیرش آخرین مدرک تحصیلی برای برنامه های مهاجرتی

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]
دسامبر 25, 2020

صدور ۲۳۳ دعوتنامه استانی کبک

اگر شما همراهان گرامی کانادا از ایران هم مایل به مهاجرت و کار در کانادا هستید و نمی دانید از کجا باید شروع کنید، با پر کردن […]