نویسنده
🔹امتیاز Pool که در واقع از ۱۲۰۰ می باشد را باید حساب کنید.

📍چگونه می‌توان به امتیاز بالای ۴۵۰ رسید؟ (بدون جاب آفر، نامینیشن استانی یا تحصیلات داخل کانادا)
🔹 شما باید دارای حداقل مدرک فوق لیسانس (یا دو مدرک لیسانس و فوق دیپلم)، حداقل سطح (CLB9 (Canadian Language Benchmark در آیلتس جنرال (L=8, R=7, W=7, S=7)، حداقل سه سال سابقه کار در 10 سال اخیر خارج از کانادا و سن مناسب داشته باشند (بیشتر از 35 سال نباشد).
📁 اگر سابقه کار شما زیر سه سال باشد علاوه بر داشتن شرایط بند بالا باید نمره زبان بالاتر از CLB9 و سن ایده آل (حداکثر ۲۹) داشته باشید تا امتیازتان بالای ۴۵۰ شود.
📁 اگر مدرک لیسانس دارید فقط تحت شرایط خاصی می توان به بالای ۴۵۰ رسید.
📍 سوالی که به وجود می آید اینست که چه کسانی می‌توانند امتیاز بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ داشته باشند؟ (بدون جاب آفر، نامینیشن استانی یا تحصیلات داخل کانادا)
📁 اگر شما دارای لیسانس هستید باید همه مهارتهای زبانی شما CLB9 باشد تا امتیاز بالای ۴۰۰ بیاورید (البته به شرط داشتن سه سال سابقه کار و سن ایده آل) – بدون داشتن CLB9 فقط در شرایط خاصی می توان به بالای ۴۰۰ رسید.
📁 اگر دارای فوق لیسانس هستید باید چند مهارت زبانی CLB9 داشته باشید تا بالای ۴۰۰ شوید (آنهم به شرط داشتن سه سال سابقه کار و سن ایده آل) – بدون داشتن CLB9 فقط در شرایط خاصی می توان به بالای ۴۰۰ رسید.

📍 سوال بعدی اینست که چه کسانی می‌توانند امتیاز بالای ۴۷۵ داشته باشند؟ (بدون جاب آفر، نامینیشن استانی یا تحصیلات داخل کانادا)
📁 باید دارای حداقل مدرک فوق لیسانس، حداقل سطح CLB در آیلتس جنرال (L=8, R=7, W=7, S=7)، حداقل سه سال سابقه کار خارج از کانادا و سن مناسب داشته باشید.(و همچنین سن ایده آل حداکثر 30 سال می باشد).
🔗 برای اطلاع از نحوه برنامه های استانی اینجا را کلیک کنید.

🔗 جهت تحلیل کامل امتیازها و اینکه با هر امتیازی چه میزان شانس دارید اینجا را کلیک کنید.